Angewandte Grenzflächenphysik

Karol Tadeusz Boniecki

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Karol Tadeusz Boniecki senden

Julian Pichler BSc

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Julian Pichler senden

Johannes Prisslan

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Johannes Prisslan senden

Gastwissenschaftl. Dr.rer.nat. Frank Renner

Gastwissenschaftler

E-Mail an Frank Renner senden

Viktoria Rotheneder

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Viktoria Rotheneder senden

Nico Sonderhof

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Nico Sonderhof senden

Chiara Wagner

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Chiara Wagner senden

Maximilian Wünschek

StudMA in Forschung/Verwaltung

E-Mail an Maximilian Wünschek senden